NSS styrelsemedlem Kari Ranta-Aho i pension.

Kari Ranta-Aho var NSS styrelsemedlem i många år och bidrog med både sin breda yrkeskompetens och som en klarsynt person. Vi kommer att sakna honom i vårt arbete. Tidskriften Skärgård intervjuade honom strax innan pensioneringen. Artikeln kan du läsa här:https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/ett-arbetsliv-i-fiskenaringens-tjanst/

Vi välkomnar varmt Ranta-Ahos efterträdare, direktör Timo Metsä-Tokila, från Egentliga Finlands NTM -central.