Arkiv för aktiviteter och nyheter

Årets skärgårdsvän

Årets skärgårdsvän Nordiska skärgårdssamarbetets delar varje år med början år 2021 ut en utmärkelse till en person som har gjort stor nytta för skärgårdarnas utveckling i Östersjön. Vi hyllar en person som är en vardagshjälte, ung eller gammal, kvinna eller man, en skärgårdshen som är en skärgårdsvän på någon av skärgårdssamarbetets 250 bebodda öar från Virojoki i öster till Vinön i väster och från Ka

Läs mer

Kurs i bobarhet

Kurs i bobarhet- habitability Distanskurs i " bobarhet", habitability- hur hållbar är din hemort? Vad kostar det att bo på din ö? Vad är vi bra på -vad bör utvecklas? I mellersta Östersjöns skärgårdar finns 47 bebodda öar med en fast befolkning på över 50 och upp till 1.500 personer, sammanlagt nästan 15.000 personer. Femtusen av öborna bor i Finland, tvåtusen på Åland, sjutus

Läs mer

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet.

Finland tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2021 och sköter uppdraget till årets slut. Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Minister f

Läs mer

Nordregios webinar om hållbar turismnäring 3.2.

När det gäller turistnäringen - vilken typ av turism är hållbar i längden? De ovanliga omständigheterna under 2020 har medfört en uppsjö av förändringar och konsekvenser för livets alla aspekter, varav vissa inte är begripliga än. Men det har också gett oss någon

Läs mer