Aktuellt

World water day 22.3

I dag är World Water Day – världsvattendagen, en temadag instiftad av FN år 1992. Den ska påminna oss om att använda vatten på ett hållbart vis. Vi på Forstyrelsen, i Pargas stad, Värmdö, Södertälje, Brändö och Kökar kommuner, på KTH, i Region Stockholm och i det Nordiska skärgårdssamarbetet, på Oaxen, Möja, Sandön, Kökar, Torsholma, Örö och Korpo är stolta över att vårt projekt 

Läs mer

Nytt från projektet Circular Water Challenge

Kan vi använda färskvatten två gånger? En knepig fråga som under år 2019 har studerats av en grupp forskare, studenter, tjänstemän, affärsmän och politiker. Studieobjekten var sju öar i Östersjön och deras aktuella VA-situation: Oaxen, Möja, Sandhamn, Kökar, Torsholma, Korpo och Örö. Ett gränsöverskridande projekt också vad gäller finansieringen från Region Stockholm, Forststyrelsen, kommuner och Nordiska skärgårdssamarbetet. Att å

Läs mer