Det här är NSS – mer om oss

Nordiska Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland.

Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av Nordiska Ministerådet sedan 1978.

Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen. Rådets ordförande för år 2019 är landshövdning Göran Enander från Länsstyrelsen i Uppsala.

Styrelsen sammanträder ca 7 gånger per år, varav några är fysiska möten.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga gränsöverskridande ideér, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg-sammanhang.

Sedan år 2013 är Nordiska skärgårdssamarbetet igen en av de 12 gränskommitteér i Norden. Deras uppgift är att minska eller avlägsna gränshinder. Målsättningen är ett gränslöst och ett öppnare Norden.

Vi är även delaktiga i temagruppen Grön och inkluderande urban utveckling. Genom tre olika temagrupper utvecklar och förverkligar man strategiskt samarbetsprogrammet.

Organisation

Skärgårdssamarbetets huvudmän är Länsstyrelsen i Stockholms länRegion Stockholm , Stockholms skärgårdsstiftelse, Länsstyrelsen i  Uppsala län, Region Östergötland, de åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands NTM-central samt Nylands förbund och Nylands NTM-(Närings-, trafik- och miljö)central.

Stadgar

Under år 2018 utarbetades nya stadgar, vilka godkändes på Rådsmötet 2019.
Ladda ner dem nedan.

Karta över alla gränskommittéer

Nedan hittar du Nordregios karta över alla samarbetande kommittéer i Norden.