Verksamhet & projekt

Vi har valt att dela in vår verksamhet i fyra områden: Miljö, Bo & leva, Näringsliv och Infrastruktur. Vi anordnar projekt som delas in i dessa verksamhetsområden och ofta sker det i samarbete med många andra aktörer.

Nordiska Skärgårdssamarbetet är en av Nordens gränskommittéer, vars syfte är att förverkliga samarbetsprogrammen och avlägsna gränshinder. Vi verkar för ett mer integrerat och hållbart Norden.
Läs mer om oss här >

Strand i Alskär. Foto: Henrik Trygg

Verksamhetsområde

Miljöinsatser är naturligtvis centrala för hela mänskligheten men de är särskilt viktiga för oss som bor och verkar i skärgårdarna i Östersjön med ett ömtåligt innanhav, långa transporter och många länder som ska komma överens. Miljö är därför en stor del av vår verksamhet.

Östersjöns interna fosforbelastning

Pågående

Circular water challenge

Avslutat

Avfall och cirkulär ekonomi

Avslutat

Verksamhetsområde

Vi inom Nordiska Skärgårdssamarbetet arbetar för bättre bostads- och levnadsvillkor i skärgården. Bra skolor och barnomsorg, vettiga bostäder och fungerande samhällstjänster är avgörande faktorer för en mer levande skärgård.

Framtidens skärgårdsskolor

Pågående

Bristen på bostäder i skärgården

Pågående

Morgondagens skärgårdsbor

Avslutat

Verksamhetsområde

Vi behöver stimulera sysselsättning och företagande i våra skärgårdar – både på ett kreativt inspirerande sätt men även genom bildning av våra beslutsfattare så att förutsättningarna blir de bästa för livskraftiga näringar i skärgården.

Besöksnäringens potential i skärgårdarna

Pågående

Skärgårdstrafik Nordiska Skärgårdssamarbetet

Verksamhetsområde

Inom infrastruktur har vi samlat projekt som berör bredband, elnät, vatten/avlopp och inte minst bro- och färjeförbindelser.

I februari 2023 påbörjades projektet Regions4 Climate, 12 länder i Europa deltar i arbetet kring klimatanpassning.

Vi inom Nordiska skärgårdssamarbetet tillsammans med VTT i Finland har ett pilotprojekt ” Smart skärgårdstrafik”. Eftersom förhållanden (klimat, säsongsvariationer) och infrastruktur ( hög medelålder på tonnage) är de samma i Egentliga Finland, Åland och i Stockholms skärgård, ser vi möjligheter till samverkan. Följ oss på LinkedIn

Regions4Climate och RESIST

Pågående

Smart skärgårdstrafik

Pågående

Verksamhetsområde

Många av de projekt vi är engagerade i är inte initierade av NSS utan av någon annan inom vårt stora nätverk. Dessa projekt hittar ni under denna rubrik.

Ett av våra större projekt nu är Regions4Climate

Skärgårdsskolornas nätverk

Pågående