Projekt & verksamhet

Vi har valt att dela in vår verksamhet i fyra områden: Miljö, Bo & leva, Näringsliv och Infrastruktur. Vi anordnar projekt som delas in i dessa verksamhetsområden och ofta sker det i samarbete med många andra aktörer. Seminarier är en viktig del i vårt arbete och ingår ofta i projekten.

Nordiska skärgårdssamarbetet är en av Nordens gränskommittéer, vars syfte är att förverkliga samarbetsprogrammen och avlägsna gränshinder. Vi verkar för ett mer integrerat och hållbart  Norden https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030

Här hittar du info om gränskommittéerna:https://www.norden.org/sv/information/gransregioner

Vi är även delaktiga i temagruppen ” Grön och inkluderande urban utveckling”. Genom tre olika temagrupper utvecklar och förverkligar man strategiskt samarbetsprogrammet.

https://nordregioprojects.org/urban-members/

 

 

Strand i Alskär. Foto: Henrik Trygg

Verksamhetsområde

Miljöinsatser är naturligtvis centrala för hela mänskligheten men de är särskilt viktiga för oss som bor och verkar i skärgårdarna i Östersjön med ett ömtåligt innanhav, långa transporter och många länder som ska komma överens. Miljö är därför en stor del av vår verksamhet.

Östersjöns interna fosforbelastning

Pågående

Circular water challenge

Avslutat

Avfall och cirkulär ekonomi

Avslutat

Verksamhetsområde

Vi inom Nordiska Skärgårdssamarbetet arbetar för bättre bostads- och levnadsvillkor i skärgården. Bra skolor och barnomsorg, vettiga bostäder och fungerande samhällstjänster är avgörande faktorer för en mer levande skärgård.

Framtidens skärgårdsskolor

Pågående

Bristen på bostäder i skärgården

Pågående

Morgondagens skärgårdsbor

Avslutat

Verksamhetsområde

Vi behöver stimulera sysselsättning och företagande i våra skärgårdar – både på ett kreativt inspirerande sätt men även genom bildning av våra beslutsfattare så att förutsättningarna blir de bästa för livskraftiga näringar i skärgården.

Besöksnäringens potential i skärgårdarna

Pågående

Verksamhetsområde

Inom infrastruktur har vi samlat projekt som berör bredband, elnät, vatten/avlopp och inte minst bro- och färjeförbindelser.

Just nu har vi inga pågående projekt inom området Infrastruktur.

Verksamhetsområde

Många av de projekt vi är engagerade i är inte initierade av NSS utan av någon annan inom vårt stora nätverk. Dessa projekt hittar ni under denna rubrik.

Skärgårdsskolornas nätverk

Pågående