Besöksnäringens potential i skärgårdarna

Projektstatus: Pågående

Besöksnäringens betydelse för våra  regioner sammanställs enligt statistikuppgifter som i huvudsak baserar sig på inkvarteringsbeläggning, transporter, bränsleförsäljning och service.

 

Nordiska skärgårdssamarbetet ser en hållbar turism som den gemensamma potentialen för att profilera våra unika områden. För att förstå turismens betydelse idag behöver  man sammanställa befintliga uppgifter, kontrollera metoder och indikatorer som är i bruk inom regioner och våra länder.

Genom projektet ”Archipelago possibilities in numbers”

(APIN) sammanställdes de statistikuppgifter som finns att tillgå och genom data en beräkning av besöksnäringens ekonomiska värde.

Trots att det saknas pålitliga uppgifter om besöksmängderna i skärgårdarna (Stockholms -Åland och Åboland) visar resultatet ändå enormt stora utvecklingsmöjligheter inom näringen

En hållbar besöksnäring speciellt i våra skärgårdar, innebär både social och ekonomisk utveckling med ekologisk hänsyn samt en hållbar infrastruktur med flexibla transporter och säsongsanpassad service. Där en fast befolkning i skärgården bildar basen för utvecklingen av besöksnäringen.

 

PBI slutrapport Åland och Finland

Nyheter om APIN

Ålands radio presenterade NSS projekt om besöksnäringen (Archipelago possibilities in numbers) och en intervju på deras hemsida. I texten står Nordiska rådet men det korrekta är Nordiska ministerrådet :Intervju Ålands Radio