Samarbetsstyrelsen

Nordiska Skärgårdssamarbetets styrelse består av en representant per medlemsorganisation.Parterna inom respektive land överenskommer om inbördes fördelningen av ledamöter i Styrelsen och utser dessa. Nordiska Skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning. Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

Styrelsens medlemmar

Ordinarie

Ersättare

Egentliga Finland

Annastina Sarlin

Samarbetschef, NSS

Samarbetschef för NSS, vilket innebär ett mångsidigt arbete då vi tar oss an alla frågor som berör skärgårdarnas intresse och utveckling. Styrkan är bland annat det nätverk som styrelsen, medlemsorganisationer och alla de samarbetspartners bidrar med. Min personliga bästa merit är att jag är född i Nagu, en ö i Åbolands skärgård och har även lyckats bo och försörja mig här så gott som hela mitt liv.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Sami Heinonen

Vice ordförande, Skärgårdsombudsman Egentliga Finlands förbund

Skärgårds- och landsbygdsombudsman vid Egentliga Finlands förbund, Åbo. Ansvarig för skärgårds- och landsbygsdsärenden, sekreterare/föredragande i skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund; andra centrala uppgifter bl.a. uppföljning av EU:s landsbygdsprogram.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jenni Suominen

Ikon bild saknas

Ilmari Viljanen

Utvecklingschef, NTM-centralen

Närings-trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, med fokus på:
regional utveckling, främjandet av skärgårdens vitalitet, klimatförändringar och cirkulär ekonomi

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Antti Jaatinen

Stockholm

Patrik Cederlöf

Skärgårdsutvecklare Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Niklas Sjöberg

Ikon bild saknas

Frida Kallenbach

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Ulrika Palmblad Wennergren

Ordförande, NSS samt kommunikationschef, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm

Jag drivs av att hitta smarta och gärna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar. De nordiska skärgårdarna har många likheter, där både möjligheter och utmaningar ofta är just gemensamma. Jag vill att vi med NSS bygger en plattform för erfarenhetsutbyte och lärande som syftar till att stärka upp våra skärgårdar - både för att leva i dem och för att få uppleva dem.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Uppsala

Ikon bild saknas

Michael Persson

Avdelningschef Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Maria Axelsson

Sörmland

Catharina Frändberg

Chefsstrateg Region Sörmland

Chefsstrateg Region Sörmland. Har jobbat med regional utveckling under en stor del av det yrkesverksamma livet. En insikt är att utveckling kan man inte besluta utan sker när många går i takt och gör samma saker. Som medlem i EU är det viktigt att man förstår villkor och möjligheter. Att läsa förordningstexter och förklara dem på ett begripligt sätt för vanligt folk är en del av vardagen för Catharina.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Östergötland

Anna Karlin

Skärgårdsutvecklare Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Rebecca Swanson, strateg, internationell samverkan

Åland

Ikon bild saknas

John Wrede

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Kennet Lundström

Alexandra De Haas

Verksamhetsledare, Lokalkraft Leader Åland

Arbetar bl.a. som verksamhetsledare och koordinator för lokalt ledd utveckling Leader på Åland. Lokalkraft Leader Åland har sedan 2009 beviljat medel till över 200 projekt på temat landsbygdsutveckling och utveckling av skärgårdsområden, de senaste åren med stark fokus på natur-, miljö- & fiskevård. Alexandra är även ledamot i styrgruppen för landsbygdsutveckling på Åland, föreningen Hela Norden ska leva och IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, som är ett Landsbygdspolitiska rådets tematiska nätverksprojekt.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Henna-Mari Koski

Nyland

Tarja Koistinen

Sakkunnig, turismbranschen Nylands förbund

Turism branschen, samarbetet mellan landskapets turismaktörer, skärgårdsärenden, nätsamarbete.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Tom Saksa

Team Finland-koordinator, Österbottens NTM-central

Tillväxt och internationaliserings rådgivning.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Maria Konsin-Palva, Nylands NTM-central

Kymmenedalen

Ikon bild saknas

Petri Tolmunen

Projektchef, Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-