Samarbetsstyrelsen

Nordiska Skärgårdssamarbetets styrelse består av en representant per medlemsorganisation.Parterna inom respektive land överenskommer om inbördes fördelningen av ledamöter i Styrelsen och utser dessa. Nordiska Skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning. Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

Styrelsens medlemmar

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Patrik Cederlöf

Skärgårdsutvecklare Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Niklas Sjöberg

Ulrika Palmblad-Wennergren

Ordförande, chef,Kommunikationschef Stockholms skärgårdsstiftelse

Jag vill engagera mig i NSS eftersom skärgårdarna i den här regionen hör ihop och förutsättningarna och utmaningarna är desamma. Tillsammans kan vi göra skillnad och jag vill att fler ska få chansen att uppleva våra skärgårdar på ett hållbart sätt. – Vi behöver inte flyga runt hela jorden för att hitta ett paradis.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Waxin, VD

Tove Ellingsen

(Vice ordförande) Region Stockholm

Tove Ellingsen är regionplanerare på Region Stockholm med fokus på landsbygd- och skärgårdsfrågor. I arbetet ingår bland annat uppgifter som ansvar för regionala skärgårdsrådet, vice ordförande i Nordiska skärgårdssamarbetet och uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Hon är utbildad agronom med inriktning landsbygdsutveckling på Sveriges Lantbruksuniversitet, uppvuxen på ön Yxlan i Stockholms skärgård och därmed väldigt engagerad i skärgårdsfrågor.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Frida Kallenbach

Uppsala

Elisabeth Schöning

Enhetschef Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Maria Axelsson

Sörmland

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör Region Sörmland

Chefsstrateg Region Sörmland. Har jobbat med regional utveckling under en stor del av det yrkesverksamma livet. En insikt är att utveckling kan man inte besluta utan sker när många går i takt och gör samma saker. Som medlem i EU är det viktigt att man förstår villkor och möjligheter. Att läsa förordningstexter och förklara dem på ett begripligt sätt för vanligt folk är en del av vardagen för Catharina.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Östergötland

Anna Karlin

Skärgårdsutvecklare Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Rebecca Swanson, strateg, internationell samverkan

Åland

Gun-Mari Lindholm

Kumlinge

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Alexandra De Haas

Verksamhetsledare, Lokalkraft Leader Åland

Arbetar bl.a. som verksamhetsledare och koordinator för lokalt ledd utveckling Leader på Åland. Lokalkraft Leader Åland har sedan 2009 beviljat medel till över 200 projekt på temat landsbygdsutveckling och utveckling av skärgårdsområden, de senaste åren med stark fokus på natur-, miljö- & fiskevård. Alexandra är även ledamot i styrgruppen för landsbygdsutveckling på Åland, föreningen Hela Norden ska leva och IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, som är ett Landsbygdspolitiska rådets tematiska nätverksprojekt.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Hildén

Egentliga Finland

Annastina Sarlin Nordiska Skärgårdssamarbetet

Annastina Sarlin

Samarbetschef, NSS

Samarbetschef för NSS, vilket innebär ett mångsidigt arbete då vi tar oss an alla frågor som berör skärgårdarnas intresse och utveckling. Styrkan är bland annat det nätverk som styrelsen, medlemsorganisationer och alla de samarbetspartners bidrar med. Min personliga bästa merit är att jag är född i Nagu, en ö i Åbolands skärgård och har även lyckats bo och försörja mig här så gott som hela mitt liv.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Sami Heinonen

Skärgårdsombudsman Egentliga Finlands förbund

Skärgårds- och landsbygdsombudsman vid Egentliga Finlands förbund, Åbo. Ansvarig för skärgårds- och landsbygsdsärenden, sekreterare/föredragande i skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund; andra centrala uppgifter bl.a. uppföljning av EU:s landsbygdsprogram.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Sonja Palhus

Pekka Salminen

Utvecklingschef, NTM-centralen

Närings-trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, med fokus på:
regional utveckling, främjandet av skärgårdens vitalitet, klimatförändringar och cirkulär ekonomi

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Seppo Jaakonniemi

Nyland

Tarja Koistinen

Sakkunnig, turismbranschen Nylands förbund

Turism branschen, samarbetet mellan landskapets turismaktörer, skärgårdsärenden, nätsamarbete.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Juha Eskelinen, Direktör, regionutveckling Ersättare för landskapsdirektören

Tom Saksa

Österbottens, NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Maria Konsin-Palva, Nylands NTM-central

Kymmenedalen

Petri Tolmunen

Projektchef, Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Mia Hämäläinen