Samarbetsstyrelsen

Nordiska Skärgårdssamarbetets styrelse består av en representant per medlemsorganisation.Parterna inom respektive land överenskommer om inbördes fördelningen av ledamöter i Styrelsen och utser dessa. Nordiska Skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning. Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

Styrelsens medlemmar

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Anna Hedberg

Enhetschef Länsstyrelsen i Stockholms län

Anna Hedberg är enhetschef för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Stockholms län. På enheten arbetar man med landsbygds- och skärgårdsfrågor på flera olika sätt; med projekt- och företagsstöd och kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, med Stockholms läns livsmedelsstrategi och aktiviteter kopplat till den, med regionala insatser för skog samt med fiskefrågor. Anna är ekonomagronom och har disputerat vid SLU med en avhandling som bl.a. handlade om jordbrukspolitik och risk för lantbruksföretagare.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Ulrika Geber, Avdelningschef

Ulrika Palmblad

PR och Besöksnäringschef Skärgårdsstiftelsen i Stockholm

Jag vill engagera mig i NSS eftersom skärgårdarna i den här regionen hör ihop och förutsättningarna och utmaningarna är desamma. Tillsammans kan vi göra skillnad och jag vill att fler ska få chansen att uppleva våra skärgårdar på ett hållbart sätt. – Vi behöver inte flyga runt hela jorden för att hitta ett paradis.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Waxin, VD

Tove Ellingsen

(Vice ordförande) Region Stockholm

Tove Ellingsen är regionplanerare på Region Stockholm med fokus på landsbygd- och skärgårdsfrågor. I arbetet ingår bland annat uppgifter som ansvar för regionala skärgårdsrådet, vice ordförande i Nordiska skärgårdssamarbetet och uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Hon är utbildad agronom med inriktning landsbygdsutveckling på Sveriges Lantbruksuniversitet, uppvuxen på ön Yxlan i Stockholms skärgård och därmed väldigt engagerad i skärgårdsfrågor.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Rebecka Frej

Uppsala

Kristina Jansson

Enhetschef Länsstyrelsen i Uppsala län

Avdelningschef på Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län. Jag är vald eftersom att jag har det övergripande ansvaret för landsbygdsfrågor på myndigheten, där bland annat landsbygdsprogrammet, besöksnäring och friluftslivsuppdraget ingår.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Maria Axelsson

Sörmland

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör Region Sörmland

Chefsstrateg Region Sörmland. Har jobbat med regional utveckling under en stor del av det yrkesverksamma livet. En insikt är att utveckling kan man inte besluta utan sker när många går i takt och gör samma saker. Som medlem i EU är det viktigt att man förstår villkor och möjligheter. Att läsa förordningstexter och förklara dem på ett begripligt sätt för vanligt folk är en del av vardagen för Catharina.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Östergötland

Carl Hamilton

Skärgårdsutvecklare Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Jacobson, Strateg

Åland

Christian Pleijel

Christian Pleijel

(Ordförande), Skärgårdskommunen Kökar

Christian Pleijel bor på Kökar, arbetar som programdirektör vid KTH i Stockholm och är ordförande i det Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse. Han är engagerad i frågor som rör långsiktig planering av vatten, avlopp, energi och sjötransporter på öar. Han pratar mycket på jobbet, skriver gärna och gillar att gå. Han tycker om det som är smått, som står på tillväxt, odlar sin potatis själv och arbetar där han hänger sin hatt vilket ofta är på resa – en stor del av en öbos liv.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Gun-Mari Lindholm, Skärgårdskommunen Kumlinge

Alexandra De Haas

Verksamhetsledare, Lokalkraft Leader Åland

Arbetar bl.a. som verksamhetsledare och koordinator för lokalt ledd utveckling Leader på Åland. Lokalkraft Leader Åland har sedan 2009 beviljat medel till över 200 projekt på temat landsbygdsutveckling och utveckling av skärgårdsområden, de senaste åren med stark fokus på natur-, miljö- & fiskevård. Alexandra är även ledamot i styrgruppen för landsbygdsutveckling på Åland, föreningen Hela Norden ska leva och IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, som är ett Landsbygdspolitiska rådets tematiska nätverksprojekt.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Susanne Olofsson

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Egentliga Finland

Annastina Sarlin Nordiska Skärgårdssamarbetet

Annastina Sarlin

Samarbetschef, NSS

Samarbetschef för NSS, vilket innebär ett mångsidigt arbete då vi tar oss an alla frågor som berör skärgårdarnas intresse och utveckling. Styrkan är bland annat det nätverk som styrelsen, medlemsorganisationer och alla de samarbetspartners bidrar med. Min personliga bästa merit är att jag är född i Nagu, en ö i Åbolands skärgård och har även lyckats bo och försörja mig här så gott som hela mitt liv.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Sami Heinonen

Skärgårdsombudsman Egentliga Finlands förbund

Skärgårds- och landsbygdsombudsman vid Egentliga Finlands förbund, Åbo. Ansvarig för skärgårds- och landsbygsdsärenden, sekreterare/föredragande i skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund; andra centrala uppgifter bl.a. uppföljning av EU:s landsbygdsprogram.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Sonja Palhus

Timo Metsä-Tokila

Direktör, NTM-centralen

LÄS MER +

VISA MINDRE -

-

Nyland

Janne Tamminen

Specialsakkunnig Nylands Förbund

Janne är sakkunnig på Nylands förbund. Han arbetar främst inom internationella affärer och EU-frågor och är också sekreteraren för Nylands valberedningskommittén. Östersjösamarbetet och skärgårdsfrågor är också hans ansvar."

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Juha Eskelinen, Direktör

Maria Konsin-Palva

Gruppchef Nylands Närings, trafik- och miljöcentral

Ledande expert på Nylands NTM-central. Jobbar med landsbygdsutveckling och ansvarar för landsbygdsprogrammets finansiering i Nyland. Kusten och skärgården är viktiga landsbygdsområden i Nyland.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Kymmenedalen

Toni Vanhala

Chef för internationella ärenden Kymmenedalens Förbund

Toni är medlem i Kymmenedalens förbunds regionutvecklingsteamet. Han arbetar mest med landskapets internationella- och EU-samarbetet och har en långvarig erfarenhet t.ex. om EU:s gränsöverskridande program (Interreg och ENI-CBC) samt EU:s strukturfonden i regionen. -Skärgårdsutveckling är en del av hans uppgifter.

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Mia Hämäläinen