Samarbetsrådet

Nordiska Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet. Samarbetsrådet består av totalt högst 21 ledamöter, varav högst sju från var och en av de tre delregionerna.

Rådets mandatperiod följer mandatperioderna för de organ som utser representanter.
Rådet skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år.

Protokoll från rådsmötena hittar du här.

Ledamöter i Samarbetsrådet 2019

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Sven-Erik Österberg

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Ulrika Geber

Avdelningschef Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Harry Bouveng

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Marie Bladholm

Gustav Hemming

Ledamot i landstingsfullmäktige

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Michaela Haga

Mikael Lindström

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Robert Johansson

Anna Waxin

Skärgårdsstiftelsen

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Uppsala

Göran Enander

Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Johan von Knorring

Södermanland

Catharina Fredriksson

Region Södermanland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Magnus Leivik

Östergötland

Julie Tran

Regionråd Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Martin Tollen, Regionråd

Åland

Madelene Ahlgrén-Fagerström

Kökar

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Gun-Britt Gullbrandsson, Föglö

Kennet Lundström

Kommunsekreterare Sottunga

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Kaj Törnroos, Kumlinge

Andreas Johansson

Kommundirektör Vårdö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

John Wrede, Kommundirektör Brändö

Mikael Lindholm

Ålands Landskapsregering

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Inger Nygård

Egentliga Finland

Kari Häkämies

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Tarja Nuotio

Stefan Wallin

Riksdagsledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Tarja Rinne

Benjamin Donner

Turismchef

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Sven Ivars

Tommy Björkskog

Fullmäktigeledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Tiina Rinne-Kylänpää

Egentliga Finlands NTM-central

Kari Ranta-Aho

Fiskerichef

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Seppo Jaakonmäki, Utvecklingschef

Nylands Förbund

Thomas Blomqvist

Riksdagsledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jaakko Jalonen

Nylands NTM-central

Maria Konsin-Palva

Ledande expert, Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Mikaela Ahlman

Kymmenedalens Förbund

Jaakko Mikkola

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Petri Tolmunen

Medlemmarna utses enligt följande

Ordinarie

Ersättare

Ålands representation

Åland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Finlands representation

Egentliga Finlands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Nylands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

NTM-centralen i Egentliga Finland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Sveriges representation

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

3 ledamöter

Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

2 ledamöter

Regionförbundet Sörmland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot