Samarbetsrådet

Nordiska Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet. Samarbetsrådet består av totalt högst 21 ledamöter, varav högst sju från var och en av de tre delregionerna.

Rådets mandatperiod följer mandatperioderna för de organ som utser representanter.
Rådet skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år.

Protokoll från rådsmötena hittar du här.

Ledamöter i Samarbetsrådet 2022

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Sven-Erik Österberg

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Ulrika Geber Avdelningschef Länsstyrelsen i Stockholms län

Harry Bouveng

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Marie Bladholm

Gustav Hemming

Regionråd,

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Michaela Haga

Carl Kangas

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Robert Johansson

Anna Waxin

VD Skärgårdsstiftelsen

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Uppsala

Göran Enander

Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

t.f länsråd Cecilia Magnusson

Södermanland

Catharina Fredriksson

Region Södermanland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Magnus Leivik

Östergötland

Julie Tran

Regionråd Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Martin Tollén, Regionråd

Åland

Dennis Jansson

Ålands Landskapsregering

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna-Lena Groos

John Wrede

Brändö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Mikael Lindholm, Vårdö

Gun-Mari Lindholm

Kumlinge

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Kennet Lundström, Sottunga

Andreas Henriksson

Föglö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Madelen Ahlgren

Egentliga Finland

Kari Häkämies

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Tarja Nuotio

Patrik Nygrén

Pargas stadsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Benjamin Donner

Sven Ivars

Projektkoordinator, Kimitoön

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Erik Lund

Tommy Björkskog

Fullmäktigeledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Tiina Rinne-Kylänpää

Egentliga Finlands NTM-central

NN

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Seppo Jaakonmäki, Utvecklingschef

Nylands Förbund

Ossi Savolainen

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Janne Tamminen,

Nylands NTM-central

Maria Konsin-Palva

Ledande expert, Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Kymmenedalens Förbund

Jaakko Mikkola

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Petri Tolmunen

Medlemmarna utses enligt följande

Ordinarie

Ersättare

Ålands representation

Åland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Finlands representation

Egentliga Finlands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Nylands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

NTM-centralen i Egentliga Finland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Sveriges representation

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

3 ledamöter

Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

2 ledamöter

Regionförbundet Sörmland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot