Samarbetsrådet

Nordiska Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet. Samarbetsrådet består av totalt högst 21 ledamöter, varav högst sju från var och en av de tre delregionerna.

Rådets mandatperiod följer mandatperioderna för de organ som utser representanter.
Rådet skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år.

Protokoll från rådsmötena hittar du här.

Ledamöter i Samarbetsrådet 2023

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Conzen, Avdelningschef Länsstyrelsen i Stockholm

Ikon bild saknas

NN

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Linda Börjesson

Ikon bild saknas

Gustav Hemming

Regionråd, Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Michaela Haga

Ikon bild saknas

Harry Bouveng

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Marie Bladholm

Ikon bild saknas

Anders Garstål

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Robert Johansson

Ikon bild saknas

Jan Zetterman

VD Skärgårdsstiftelsen

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Uppsala

Ikon bild saknas

Stefan Attefall

Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Cecilia Magnusson, t.f Länsråd

Södermanland

Ikon bild saknas

Mattias Claesson

Regionråd, Region Södermanland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Linus Fogel

Östergötland

Ikon bild saknas

Anette Olsson

Regionråd Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jan Owe -Larsson

Åland

Ikon bild saknas

Niclas Karlsson

Kökar

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Andreas Henriksson, Föglö

Ikon bild saknas

Mikael Lindholm

Vårdö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

John Wrede, Brändö

Ikon bild saknas

Kennet Lundström

Sottunga

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Gun-Mari Lindholm, Kumlinge

Egentliga Finland

Ikon bild saknas

Kari Häkämies

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jenni Suominen

Ikon bild saknas

Maria Leppäkari

Pargas

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Benjamin Donner

Ikon bild saknas

Erik Lund

Näringslivschef, Kimitoön

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Sven Ivars

Ikon bild saknas

Tommy Björkskog

Fullmäktigeledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anu Anttila

Egentliga Finlands NTM-central

Ikon bild saknas

NN

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Nylands Förbund

Ikon bild saknas

Tuija Telén

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Janne Tamminen

Nylands NTM-central

Ikon bild saknas

Maria Konsin-Palva

Ledande expert, Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Kymmenedalens Förbund

Ikon bild saknas

Jaakko Mikkola

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Petri Tolmunen

Medlemmarna utses enligt följande

Ordinarie

Ersättare

Ålands representation

Åland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Finlands representation

Egentliga Finlands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Nylands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

NTM-centralen i Egentliga Finland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Sveriges representation

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

3 ledamöter

Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

2 ledamöter

Regionförbundet Sörmland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot