Samarbetsrådet

Nordiska Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet. Samarbetsrådet består av totalt högst 21 ledamöter, varav högst sju från var och en av de tre delregionerna.

Rådets mandatperiod följer mandatperioderna för de organ som utser representanter.
Rådet skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år.

Protokoll från rådsmötena hittar du här.

Ledamöter i Samarbetsrådet 2023

Ordinarie

Ersättare

Stockholm

Anna Kinberg Batra

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna Conzen, Avdelningschef Länsstyrelsen i Stockholm

NN

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Linda Börjesson

Gustav Hemming

Regionråd, Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Marie Bladholm

Harry Bouveng

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Marie Bladholm

Anders Garstål

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Robert Johansson

Anna Waxin

VD Skärgårdsstiftelsen

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Uppsala

Stefan Attefall

Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

t.f länsråd Cecilia Magnusson

Södermanland

Mattias Claesson

Regionråd, Region Södermanland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Linus Fogel

Östergötland

Anette Olsson

Regionråd Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jan Owe -Larsson

Åland

Dennis Jansson

Ålands Landskapsregering

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anna-Lena Groos

John Wrede

Brändö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Mikael Lindholm, Vårdö

Gun-Mari Lindholm

Kumlinge

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Kennet Lundström, Sottunga

Andreas Henriksson

Föglö

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Madelen Ahlgren-Fagerström,Kökar

Egentliga Finland

Kari Häkämies

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Jenni Suominen

NN

Pargas

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Benjamin Donner

Erik Lund

Näringslivschef, Kimitoön

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Sven Ivars

Tommy Björkskog

Fullmäktigeledamot

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Anu Anttila

Egentliga Finlands NTM-central

NN

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Nylands Förbund

Tuija Telén

t.f Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Janne Tamminen,

Nylands NTM-central

Maria Konsin-Palva

Ledande expert, Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

NN

Kymmenedalens Förbund

Jaakko Mikkola

Landskapsdirektör

LÄS MER +

VISA MINDRE -

Petri Tolmunen

Medlemmarna utses enligt följande

Ordinarie

Ersättare

Ålands representation

Åland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Finlands representation

Egentliga Finlands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

4 ledamöter

Nylands förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

NTM-centralen i Egentliga Finland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Nylands NTM-central

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Kymmenedalens Förbund

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Sveriges representation

Region Stockholm

LÄS MER +

VISA MINDRE -

3 ledamöter

Länsstyrelsen i Stockholms län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

2 ledamöter

Regionförbundet Sörmland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot

Region Östergötland

LÄS MER +

VISA MINDRE -

1 ledamot