Mer liv i skärgården året om

Nordiska skärgårdssamarbetet främjar samarbeten och kontakter i Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar. Vi arbetar för och förverkligar gränsöverskridande idéer, projekt, finansiering och utveckling.

Framtidens skärgårdsbor, utbildningsplats Skärgårdsstiftelsen.

Projekt och vår verksamhet

Nordiska Skärgårdssamarbetets verksamhet består till stor del av olika projekt indelade i våra fyra verksamhetsområden:

Mer om våra projekt

Seminarier och forum

Ta del av evenemang om skärgårdsfrågor av olika slag

På tur i kalendariet

Aktuellt

Återhämtning efter covid-19 på Åland: Kapital och Kompetensförsörjning

Den 9 september bjöd Ålands landskapsregering in till lärandeseminarium som anordnas i samband med utvärderingarna av Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) och Strukturfondsprogrammet. Seminariet med namnet ”Återhämtning efter Covid-19 på Åland: Kapital och kompetensförsörjning” behandlade de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Covid-19, hur...
Uncategorized /

Skärgårdsprogrammet 2020-2023

Skärgårdsdelegationen i Finland har tillsammans med olika aktörer och skärgårdsbor utarbetat det kommande skärgårdsprogrammet (2020-23). Det som uppmärksammas speciellt i programmet är följande: 1. Förbindelser och transporter: Tillgänglighet skapar förutsättningar för livskraft och ett bra liv i de olika skärgårdsområdena....
Uncategorized /

Nyheter från regionerna

Christian Pleijel

Det är med stor ödmjukhet jag jobbar för NSS och Östersjön med viktiga frågor som energisamarbete, vattenförsörjning och miljöpåverkan.

Christian Pleijel, ordförande NSS
Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler