Nordiska Skärgårdssamarbetet

Nordiska skärgårdssamarbetet främjar samarbeten och kontakter i Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar.

Framtidens skärgårdsbor, utbildningsplats Skärgårdsstiftelsen.

Vår verksamhet

Nordiska Skärgårdssamarbetets verksamhet består till stor del av olika projekt indelade i våra fyra verksamhetsområden:

Mer om vår verksamhet

Seminarier och forum

Kontakta oss för mer info

På tur i kalendariet

Uppsnappat

Andras landsbygdsinfo