Nordiska Skärgårdssamarbetet

Nordiska skärgårdssamarbetet främjar samarbeten och kontakter i Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar.

Det här är NSS

Skärgårdssamarbetet – levande kontakter över vårt gemensamma hav

Nordiska Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland.

Här vår  rapport om besöksnäringens ekonomiska potential och webinar om  temat:Besöksnäringens potential i skärgårdarna

Ett av våra projekt nu är:

Regions4Climate

FAQ

NSS är en gränskommitté – vad betyder det?

Norden har ett unikt samarbete över landsgränser. Gränskommittéerna är de plattformer som i praktiken utvecklar våra områden i enlighet med Nordens strategiska vision, Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Norden har 30 miljoner invånare och världens 11:e största ekonomi.

Läs mer

Vad är Nordiska ministerrådet?

Nordiska ministerrådet som grundades år 1971 är samarbetsorganet för de nordiska länderna och de självstyrande områdenas regeringar. I ministerrådet behandlar de nationella regeringarnas representanter de saker som man kommit överens om gemensamt.

Läs mer

Vad är Nordiska rådet?

Nordiska rådet som grundades 1952 är parlamentarikernas och ministrarnas samarbetsforum.

Nordiska rådet är unikt i hela världen, eftersom det är det enda forumet där andra länders parlamentariker kan ställa frågor till andra länders ministrar och föra politisk diskussion med grannländernas regeringar.

Läs mer

”Rysslands brutala och illegala aggression mot Ukraina innebär att Norden och Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på mycket länge. Vårt samarbete och vårt gemensamma försvar av demokratin och alla människors rätt att leva i fred och frihet är därför viktigare än någonsin.”

– Läs hela talet här >

Jessica Roswall, ordförande Nordiska ministerrådet

Vår verksamhet

Vi har valt att dela in vår verksamhet i fyra områden: Miljö, Bo & leva, Näringsliv och Infrastruktur. Vi anordnar projekt som delas in i dessa verksamhetsområden och ofta sker det i samarbete med många andra aktörer.

Nordiska Skärgårdssamarbetet är en av Nordens gränskommittéer, vars syfte är att förverkliga samarbetsprogrammen och avlägsna gränshinder. Vi verkar för ett mer integrerat och hållbart Norden.

Regions4Climate och RESIST

Regions4Climate engagerar regioner i att utveckla och testa sina planer för motståndskraft och transformativa anpassningsvägar.

 

Läs mer