Seminarier och forum

Seminarier och olika forum är viktiga verktyg i vårt arbete att sprida information, kunskap och inspiration så att skärgården i Östersjön kan göras än mer levande. Nedan listas kommande evenemang och även de avslutade seminarierna finns. Oftast är de inspelade så att man kan ta del av dem i efterhand. Ofta är de kopplade till våra projekt.

På tur i kalendern

Just nu har vi inga kommande seminarier.

Från seminarium och forum

Ta del av dokument och inspelningar

Potentials of a prolonged tourism season in the Nordic Archipelago

Online

Läs mer
Från 07 dec 2023
Från 02 jun 2020

Invitation to a Seminar - Sustainable Tourism Cooperation in the Baltic Sea Region

Stockholm City, Djurgården

Läs mer
Från 10 mar 2020
Norrtälje stugor i skärgården

Studiebesök till Norrtälje, nytt datum: 8/10

Norrtälje, Sverige

Läs mer
Från 08 okt 2019

Circular water challange – Dialoglab om vatten

KTH, Stockholm

Läs mer
Från 02 okt 2019
Algblomning i Östersjön

Östersjöns interna fosforbelastning – från ord till handling för återställande av den ekologiska balansen

Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm

Läs mer
Från 15 maj 2019
Hus i skärgården

Nordiska Ministerrådets Gränsregionalt forum 2018

Park Hotell, Mariehamn, Åland

Läs mer
Från 05 sep 2018
Soppåsar på båt. Fot: Björn Sundberg

Avfall och cirkulär ekonomi

Forum Marinum,Slottsgatan 72 Åbo

Läs mer
Från 14 mar 2018
skarv-fåglar i skärgården

Gemensam förvaltningsplan för skarven i Östersjön

Läs mer
Från 23 nov 2015