Avfall och cirkulär ekonomi

Seminarium Plats: Forum Marinum,Slottsgatan 72 Åbo

Återanvändningen och tillvaratagandet av näringsämnen och energi är en målsättning för hållbar utveckling. Fortfarande har speciellt glesbygds- och skärgårdarna långa transporter, ojämnt flöde av volymer och andra kostsamma utmaningar att lösa.

Seminariets syfte är att presentera vad cirkulär ekonomi kan innebära i praktiken genom modeller och lösningar.

Datum: 14 mars 2018

Tidpunkt: kl 9.00-16.00

Medverkande är:

  • MILJÖNSAMHET – När avfall blir affärsnytta. Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.
  • Towards Zero Carbon Bute. Reeni Kennedy-Boyle, General manager, Fyne Futures Ltd, Isle of Bute, Scotland.
  • Möjligheten att sortera avfall på din hemgård sänker märkbart andelen blandavfall.
    -preliminära resultat från flerfacksförsöket i Borgå/Sibbo samt idéer på lösningar speciellt för glesbygden. Åsa Hedman, fd VD, Sustecon.
  • Fiskerinäringens möjligheter för återvinning i Åbo skärgård. Pentti Seuri, Jordbruksexpert, Qvidja Gård
  • Circular economy in the regional level: What, why and what it can mean in the archipelago”. Riikka Leskinen Valonia, Circwaste.
  • ”Skiter du i skärgården”? Lennart Andersson, Miljö-och energigruppen, Skärgårdarnas Riksförbund.
  • Här kommer de cirkulära affärsmodellerna. Är du redo? Patricia Wiklund, Managing director, Invenire market intelligence.
  • Framtidens utmaningar och möjligheter inom slambrunnars- och slutna tankars avfallshantering i Sydvästra Finland. Cati Huhta, Invånarservicechef, Sydvästra Finlands Avfallsservice.