Lokalekonomidagarna -webinar

Seminarium Plats: Webinar

Lokal ekonomisk analys (LEA) är en metod för utvecklingen av det hållbara samhället. I Sverige har Hela Sverige skall leva och Färnebo Folkhögskola (bl.a) lyft fram metoden för att befrämja lokal ekonomi. Nu finns chansen att lära sig mera om metoden även i Finland. Kom med och ta del av metoden! Föreläsare är Ylva Lundkvist Fridh som jobbar bland annat för Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige och Färnebo folkhögskola. Hennes fokusområden är lokal och social ekonomi/finansiering samt omställning/hållbarhet. Hon bor i en by i Dalarna där hon även är engagerad i det lokala bygdebolaget.

Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

PROGRAM:

Dag 1 handlar om vad är lokalekonomi (teori och praktik), förstå resursflöden (att täppa till läckagen), den lokala ekonomiska analysens olika steg.
Dag 1: kl 14-16

Dag 2 handlar om exempel på vad lokalekonomiska analyser har lett till och hur lokala LEA-rapporter kan se ut, hur arrangerar vi roliga möten med lämpliga mötesmetoder, vad det finns mer för relaterade metoder (tex Handbok i lokal finansiering och Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge).
Dag 2: 10-12

För dag 1 registerar dig här:https://zoom.us/meeting/register/tZYtduGsrzstCdspXIq7x69nwZl3B9_ohg?fbclid=IwAR27Gv-AVn-UpjbIZBT5GR2RRHdENHuQ-W8LX7FR6K5m4KL8AmEYj0ZD9tA

För dag 2 registrera dig här:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJcsceqrqzgoDs9XGx9heI84TQrN0kW8TQ%3Ffbclid%3DIwAR2rGhUH3rToDX65J_bGxEBHuXSl3iHdPV5Fc5i3NdftbfbnngM586ZE184&h=AT27k42rFC3zjZBXPipfZ5Ro6Oxtzh9FfnafGH6xKEJg0tMrtBuF3k5jxfJ9nlnb1iBu7dOpNmT4DaaosVv9laVFxwI5mOoEYlxkJCoM1cif4F1zXcghT3R0VD6ULmd5Kt5-jCI