Studiebesök till Norrtälje, nytt datum: 8/10

Seminarium Plats: Norrtälje, Sverige

I samband med Nordiska Skärgårdssamarbetets utredning och jämförelse av regelverk inom markanvändnings- och byggnadslagen framkom Norrtälje Kommuns goda erfarenheter av LEAN.
Syftet med LEAN är bland annat att kontinuerligt sträva efter bättre kundbetjäning och effektivisering av resurser. På grund av efterfrågan organiserar Nordiska Skärgårdssamarbetet ett studiebesök till Norrtälje för att bekanta oss med fördelarna, och utmaningarna av LEAN. Vi kommer att få helhetsinformation samt en djupare insikt om bygg- och miljökontoret samt socialkontorets LEAN-inspirerande arbetssätt.

 

Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör (Bygg- och miljökontoret) berättar om sitt arbete med systematisk verksamhetsutveckling, digitalisering och att ta tillvara medarbetarnas drivkrafter. Det går bra att skicka in frågor på förhand per e-post: sara.helmersson@norrtalje.se

Annica Blomsten, socialdirektör informerar om följande:
Smartare välfärd med robotisering av handläggning i Norrtälje

  • Hur ska vi hantera ett ökande behov av vårdomsorg?
  • Hur har invånarna tagit emot roboten?
  • Vilka tjänster passar för robotisering?

I Norrtälje har kommunen robotiserat ansökan till försörjningsstöd. Norrtälje börjar med att låta roboten räkna kronor och ören. Den ser över hur mycket utgifter, inkomster och annat en person har och bedömer sedan om han eller hon har rätt till försörjningsstöd. Vi vill flytta fokus från att räkna pengar, det kan roboten göra istället. Robotprojektet är fortfarande i sin uppstart och det är fortfarande så att de flesta av ansökningarna om försörjningsstöd sker med en människa involverad. Desto mer vi kan automatisera, desto bättre. Syftet är att frigöra tid för att jobba och stötta personer med att hitta arbeten, utbildning, arbetsmarknadsinsatser eller vad det kan tänkas vara, socialt arbete på riktigt. Nu har vi gått vidare och hittat andra delar av verksamheten som kan automatiseras.

Studiebesöket är avsett för alla de som inom kommunförvaltning -eller kommunpolitik söker inspiration för att utveckla sin hemort.

Praktisk info

Var och en bokar och betalar sin mat och resor till och från Sverige.
Nordiska Skärgårdssamarbetet organiserar en gemensam busstransport från och till Viking line terminal.
De första 30 anmälda ryms.

Preliminärt program 8 oktober 2019 Stockholm

  • kl. 07.15 avfärd med buss från Viking Line terminal, Stadsgården
  • Kaffepaus på vägen mot Norrtälje
  • Ankomst till Norrtälje
  • Avfärd kl 16.00 mot Stockholm

Anmäl er senast den 24 september 2019 till info@skargardssamarbetet.org
VÄLKOMNA!