Nordiska Ministerrådets Gränsregionalt forum 2018

Seminarium Plats: Park Hotell, Mariehamn, Åland

Nordiska Skärgårdssamarbetet var 2018 värd för Nordiska Ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna. Program och presentationer kan laddas ner, se nedan.

Tid och plats

Forumet hölls på Park Hotell i Mariehamn på Åland, den 5 september 2018 och på Alandica Kultur och Kongress den 6 september.

Program

  • Nordiska Ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.
  • I vattenbrynet – historisk tillbakablick i skärgården av Christian Pleijel, styrelsordförande i Nordiska Skärgårdssamarbetet.
  • Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. Direktör  Kjell Nilsson, Nordregio.
  • Kontraktinnehåll och rapportering till Nordiska Ministerrådet. Koordinator Nasibe Baysal, Nordiska Ministerrådet.
  • Mer synlighet och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt, projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet.
  • Ålandsexemplets många gränser, Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut.
  • Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.
  • NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.
  • Insularity vs. Islandness – an emerging topic of island policy, Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatia
  • Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.