Gemensam förvaltningsplan för skarven i Östersjön

Seminarium

Seminariet hölls med utgångspunkt i att skarvpopulationen i Europa år 2004 hade uppnått en gynnsam bevarandestatus och enligt seminariets arbetsgrupp därefter inte kan anses vara en hotad art.
Se rapporten nedan.