Circular water challange – Dialoglab om vatten

Seminarium Plats: KTH, Stockholm

Skärgården är fylld av liv. Generationer som levt i harmoni med naturen. En natur som gett oss allt vi älskar och behöver. Livsnerven i skärgården är vatten. Varje dag ger skärgårdens hav, sjöar, våtmarker och skogar livsnödvändiga ekosystemtjänster. De renar, filtrerar och skapar balans. Det möjliggör glädjen att få bo, leva och ha blomstrande verksamheter. Men nu står vi inför stora utmaningar. Skärgården, liksom många andra delar av världen, riskerar att få slut på rent sötvatten.

Inom Testbädd Värmdö Skärgård samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön. KTH har undersökt sju Östersjööars vatten- och avloppsanvändning och om det är möjligt för dem att återanvända vatten i projektet Circular Water Challenge. Projekt SeaStop utvecklar 21 mindre hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgård.

Vad?

Vi tänker med din hjälp knyta ihop dessa tre initiativ under denna dag.

För vem?

Du som på olika sätt är engagerad i Testbädd Värmdö, de sju undersökta öarna eller de tjugoen hamnarna och vill dela med dig av erfarenheter, bli utmanad, vill lära dig mer om de andra deltagarna i projekten, och vill påverka vad som händer härnäst. Du kan vara öbo, representant för lokalsamhället, företagare, organisation, tjänsteman, politiker, student eller forskare.

Läs mer om Circular Water Challenge på projektsidan

Var?

Vi håller till i sal D36 på KTH, det så kallade ”gamla styrelserummet”.

Anmälan

Anmäl dig till Ulrika Larsson, KTH Executive School, ulrika.larsson@es.kth.se och ange
vänligen om du har särskilda behov vad avser kost eller annat.

De sex öar som ingår i Circular Water Challenge
Video från seminariet 2 okt 2019

Program 2 okt

Vad vi har gjort och vad vi har lärt oss –
hittills?

09.30-10:00 Mingel och kaffe
10:00-10:15 Vattencentrums arbete David Nilsson, föreståndare, KTH Vattencentrum
10:15-11:00 Circular water challenge, Christian Pleijel och Anders Nordström
11:00-11:30 Seastop, Mats Örblom, Värmdö kommun
11:30-11:50 Testbädd Värmdö Skärgård, Christina Wikberger och Sofia Brorsson, Värmdö kommun

Lunch

Hur kan erfarenheterna från Circular Water Challenge Workshop hällas in i SeaStop och leda till ett mera cirkulärt vattenbruk i skärgårdarnas gästhamnar (fyra case)?

13:00-13:15 Gruppindelning, uppstart
13:15-13:30 Grundfakta om hamnen
13:30-13:45 Vad kan vi vinna?
13:45-14:00 Vad riskerar vi?
14:00-14:15 Psykologiska, etiska, kulturella, etiska och estetiska hinder

Kaffe

14:30-15:00 Hur kan vi återanvända vatten i vårt case?
15:00-15:15 Förtydligande av vårt bästa förslag
15:15-15:45 Presentationer, ”vernissage”