Aktuellt

Företagsstöd och rådgivning i samband med corona epidemin.

Många företagare, speciellt inom besöksnäringen har oväntade utmaningar just nu. Kommuners näringslivsavdelning eller kanske företagarföreningar kan erbjuda expertis. Vi har sammanställt några länkar här som förhoppningsvis ger dig mer information. Fortsätt att stöda våra företagare och anlita  tjänster i mån av möjlighet. Sverige:företagsstöd som kan gå till små och medelstora företag i ekonomisk kris kanali

Läs mer

World water day 22.3

I dag är World Water Day – världsvattendagen, en temadag instiftad av FN år 1992. Den ska påminna oss om att använda vatten på ett hållbart vis. Vi på Forstyrelsen, i Pargas stad, Värmdö, Södertälje, Brändö och Kökar kommuner, på KTH, i Region Stockholm och i det Nordiska skärgårdssamarbetet, på Oaxen, Möja, Sandön, Kökar, Torsholma, Örö och Korpo är stolta över att vårt projekt 

Läs mer

Åtgärder mot Östersjöns övergödning 5 maj Stockholm

Kungliga skogs- och lantbruksakademiens Östersjökommittée arrangerar följande seminarium 5 maj i Stockholm. Följ seminariet på webben (länk kommer) Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel, med tyngdpunkt på miljögifter och övergödning. Problemen med miljögifter har minskat påtagligt, men övergödningen finns kvar. Problemen är särskilt tydliga i de södra delarna av innanhavet, i vikar och sk

Läs mer

SMART SHRINKING-utvecklat samhälle trots ett mindre antal invånare

Intressant program imorgon 25.2 i Helsingfors, följ med webinar: SMART SHRINKING - en ny början för områden med minskande befolkning -seminarium 25.2. Publicerad: 10.02.2020 Varmt välkommen till ett av årets intressantaste seminarium inom regionutveckling! Tillställningen hålls tisdagen den 25.2.2020 kl. 11.15-14.00 i Riksdagshusets auditorium Seminariet arrangeras i riksdagens auditorium, där det finns begrä

Läs mer