Aktuellt

SMART SHRINKING-utvecklat samhälle trots ett mindre antal invånare

Intressant program imorgon 25.2 i Helsingfors, följ med webinar: SMART SHRINKING - en ny början för områden med minskande befolkning -seminarium 25.2. Publicerad: 10.02.2020 Varmt välkommen till ett av årets intressantaste seminarium inom regionutveckling! Tillställningen hålls tisdagen den 25.2.2020 kl. 11.15-14.00 i Riksdagshusets auditorium Seminariet arrangeras i riksdagens auditorium, där det finns begrä

Läs mer

Nytt från projektet Circular Water Challenge

Kan vi använda färskvatten två gånger? En knepig fråga som under år 2019 har studerats av en grupp forskare, studenter, tjänstemän, affärsmän och politiker. Studieobjekten var sju öar i Östersjön och deras aktuella VA-situation: Oaxen, Möja, Sandhamn, Kökar, Torsholma, Korpo och Örö. Ett gränsöverskridande projekt också vad gäller finansieringen från Region Stockholm, Forststyrelsen, kommuner och Nordiska skärgårdssamarbetet. Att å

Läs mer

På landsbygden är man lycklig-ny doktorsavhandling

Enligt en nyss publicerad doktorsavhandling ( Ghita Bodman "Leva ett med naturen ”Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”, Åbo Akademi) påvisas naturens påverkan på vårt välbefinnande. Enligt Bodman, urklipp från inledningen: " Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har tillgångar att främja hälsa och förhindra ohälsa. I naturen fi

Läs mer