Policy för behandling av personuppgifter för nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev ger du också oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. 

Men vi skickar också ut vårt nyhetsbrev till mailadresser som går till personer som vi har i vårt nätverk, som vi har regelbunden kontakt med, och som vi bedömer har intresse av informationen i vårt nyhetsbrev, gällande vår verksamhet, våra projekt och seminarier.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Din mailadress. Den lagras i vårt verktyg för nyhetsbrev, Paloma.

Av vilken anledning? På vilken rättslig grund?

Du som valt att prenumerera ingår ett samtycke, i form av en check-box som måste fyllas i när du registrerar dig och lämnar din e-postadress. 

Du som själv inte valt att prenumerera men som ändå får vårt nyhetsbrev och vars uppgifter vi därmed behandlar, görs med sk. intresseavvägning, då vi  bedömer att ni har intresse av informationen i vårt nyhetsbrev, gällande vår verksamhet, våra projekt och seminarier. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Hur länge sparas uppgifterna?

Tills du väljer att avprenumerera eller avregistrera dig, eller tills vi märker att du inte brukar läsa våra utskick, och därför (manuellt) avregistrerar dig.

Vilka delas uppgifterna med?

Uppgifterna ligger registrerade i vårt verktyg för nyhetsbrev Paloma. Vår kommunikationsbyrå samt Paloma har tillgång till detta konto, men kommer enl. avtal inte använda dem i annat syfte än angivet, att skicka ut våra nyhetsbrev enl. vår överenskommelse med dig.

Personuppgiftsansvarig

Kontakta Annastina för information om hur dina uppgifter behandlas, eller om du vill registrera dina uppgifter.

 

Nordiska Skärgårdsstiftelsen,

Annastina Sarlin

info@skargardssamarbetet.org