Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Läs mer på Kvarkenrådets hemsida:https://www.kvarken.org/nyheter1/finlands-och-sveriges-regeringar-har-godkant-inrattandet-av-kvarkenradet-egts

Nordiska skärgårdssamarbetet Kvarkenrådet för gott arbete och medlemskap i EGTS. Läs mer om det europeiska gruppering för territoriellt samarbete:https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/cooperation/european-territorial/egtc/