Kurs i bobarhet- habitability

Kursen om ”bobarhet” har väckt ett stort intresse. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi är arrangör för kursen. Modellen och metoden har utarbetats av Kökarborna och nu sprids metodiken till öar runt om i Europa. Läs mer om kursen här:Bobarhets kursen Åbo Akademi

Är du intresserad av skärgårdsfrågor? Bekanta dig med tidskriften Skärgård:https://www.abo.fi/skargard-artiklar-och-arkiv/