Egna pengar

The project started Projektstart Project status: Avslutat

Under 2014-2015 drev Nordiska skärgårdssamarbetet ett demografiprojekt EGNA PENGAR, som finansierades av Nordiska Ministerrådets demografiprogram.

Rapporten Just här är det möjligt innehåller unga vuxnas berättelser om hur de hittat sina vägar att försörja sig i skärgård och på landsbygd. Olika “möjliggörare” inom kommun och organisationer beskriver sina arbetssätt och ger tips på hur man kan stärka ungas delaktighet i en region. Rapporten finns som pdf nedan.

En Nordisk konferens arrangerades 26 januari kring “Just här är det möjligt”, om ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården. Konferensen genomfördes utifrån följande ord: ENGAGEMANG, UPPMUNTRAN, KONTAKTER, MÖTESPLATSER, TRIVSEL, ATTRAKTIVITET, ATT HANDLA UTANFÖR BOXEN, ATT GÖRA PROBLEM TILL MÖJLIGHETER, ATT VÅGA.

Lyssna på de unga människors berättelser och de övriga deltagare i konferensen:

Slutrapport konferensen "Just här är det möjligt" 2015