Tre skärgårdar

The project started Projektstart Project status: Pågående

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Projektet är initierat av Havs-och Vattenmyndigheten som också finansierar arbetet.

Syftet är att engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende för att tillsammans hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar.