Framtidens skärgårdsskolor

Project status: Pågående

Tillgång till bra skolundervisning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo och arbeta i skärgården, i sin tur nödvändigt för en fungerande service och utveckling av företagande.

 

Nordiska skärgårdssamarbetet har arrangerat två seminarier kring skolfrågor (2016), under rubriken ”Framtidens skärgårdsskolor”. Skolfrågan är alltjämt aktuell. Många kommuner har en allt mer trängd budget. Och bildningssidan slukar resurser. Men skolorna har även en sysselsättande funktion, skolbyggnader kan användas för olika ändamål och framför allt är undervisningen och miljön kvalitativ för eleverna.

Både i Finland och i Sverige har en del grundskolor infört ämnet ” Skärgårdskunskap”. Eleverna erbjuds både teoretisk och praktisk undervisning om skärgårdsrelaterade ämnen. Ämnen som ingår i läroplanen (fysik, biologi m.m) inkluderas i skärgårdskunskap. Samtidigt har eleverna än bättre insikt om sin närmiljö och dess särdrag.  Skärgårdskunskap är ett trumfkort för marknadsföring av skolor och dess kommuner.

Fjärrundervisningen är ett bra alternativ ett fungerande komplement, t.ex. Värmdö kommun, Kumlinge och Brändö  på Åland har redan under en lång period kompletterat den traditionella undervisningen. I år har man p.g.a. Corona viruset tillämpat fjärrundervisning t.ex. i Finlands grundskolor (18.3- 13.5), vilket har gett nya insikter, både för pedagoger och eleverna.

I och med ändringar i skollagstiftningen  i Sverige angående fjärrundervisningen ( juli 2020) öppnar det upp nya möjligheter för skolvärlden.  Det har SIKO( Skärgårdarnas intresseföreningars kontaktorganisation) uppmärksammat och startar ett projekt SIKO Framtidens skärgårdsskolor