Regions4Climate och RESIST

Project status: Pågående

Nu drar ett projekt igång där 12 regioner i Europa deltar i arbetet med att öka motståndskraften mot klimatförändringar. Regions4Climate engagerar regioner i att utveckla och testa sina planer för motståndskraft och transformativa anpassningsvägar

De lösningar som tas fram inom projektet Regions4Climate kommer att skapa nya möjligheter för de europeiska regionerna.

– Klimatsmarta och effektiva sjötransporter är avgörande för skärgårdsområden och sjötransporter som helhet. Skärgårdsområdena i Östersjöregionen är nästan helt beroende av sjötransporter. Projektet gör det möjligt för oss att kartlägga och utforma nya lösningar för sjötransporter i skärgårdarna., säger Annastina Sarlin från Nordiska Skärgårdssamarbetet. 

Till nytta för 14 miljoner människor
Regions4Climate kommer att genomföra innovativa åtgärder för att öka motståndskraften mot klimatförändringar i nära samarbete med intressenter i partnerregionernas verkliga miljöer.

Partnerregionerna är Baskien (Spanien), södra Akvitanien (Frankrike), Azorerna (Portugal), Toscana (Italien), Køgebukten (Danmark), Burgas (Bulgarien), Helsingfors-Uusimaa (Finland), Pärnumaa (Estland), Östra Kreta (Grekland), Castilla y León (Spanien), Nordiska skärgården (Finland, Åland och Sverige) och Troodos (Cypern).

Minst 13,8 miljoner människor, invånare i de tolv partnerregionerna för Regions4Climate, förväntas direkt dra nytta av projektets resultat, med möjlighet till uppskalning till hela världen. 

– ​​ Ett mervärde kommer att uppnås genom att utforska möjligheterna till en samarbetsmodell mellan nationer, ett gemensamt företag för framtida sjötransporter i dessa känsliga skärgårdsområden, menar Annastina Sarlin.

Ska skapa resurseffektiva lösningar
Genom att tillhandahålla en uppsättning beprövade, skalbara och lätt replikerbara lösningar för anpassning till klimatförändringarna kommer projektet att kunna underlätta och stärka beslutsprocessen och öka den regionala motståndskraften mot klimatförändringarna

– Klimatförändringarna kräver ett paradigmskifte när det gäller hur vi interagerar med vår omvärld. När vi försöker både anpassa oss till och lindra klimatförändringarna måste vi bli alltmer resurs- och vatteneffektiva, arbeta i harmoni med naturen och generera ny kunskap och information som gör det möjligt för samhället att klara av denna stora globala utmaning”, förklarar Laura Wendling, forskare vid VTT:s tekniska forskningscenter i Finland och koordinator för Regions4Climate.

Läs mer på Regions4Climate webbplats, eller
Regions4Climate Linkedin.