Bristen på bostäder i skärgården

The project started Projektstart Project status: Pågående

Nordiska Skärgårdssamarbetet ser bristen av hyresbostäder i skärgården som en begränsande faktor för inflyttning och som ett hinder för framförallt unga personer att hitta ett boende.

Genom detta projekt skall man finna lösningar för bostäder som är anpassade för skärgårdsförhållanden och som representerar ekologiska och ekonomiska alternativ. Önskvärt är även att kombinera innovativa lösningar inom energi, uppvärmning och annan teknik.

Lokala, regionala och nationella differenser inom markanvändnings och byggnadslagen och byggnadsbestämmelser är av intresse. Genom att hitta lösningar och goda, hållbara exempel hur fastigheter kan nyttjas för året om bruk eller överlag befrämja en högra användningsgrad av fastigheter samt stimulera nybyggen är en ödesfråga för skärgårdsbosättningen.

I samband med projektet gjorde man en jämförelse av markanvändnings- och byggnadslagen, några kommuner från Åboland, Åland och Norrtälje i Sverige. Kommuner har möjlighet att variera något inom lagstiftningen och bestämmelser.
Rapporten kan laddas nerJämförelsen av markanvändnings- och byggnadslagen

Samarbetspartners är Aalto Universitetet och Kungliga Tekniska Högskolan

Projektet omnämndes i en artikel i Turun Sanomat

Kortfakta Bostadsprojektet

  • Startade 2017
  • Mål att få fler hyresbostäder
  • Region: Alla inom Skärgårdssamarbetet
  • Kontakt: Annastina Sarlin
    info@skargardssamarbetet.org