Circular water challenge

The project started Projektstart Project status: Avslutat

Det här projektet beskrev vattenresurser, verkliga vattenbehov och hur vatten kan sparas på sju öar i Östersjön. Projektet omfattar öarna Oaxen, Sandhamn, Möja, Brändö, Kökar, Korpo och Örö.

Utgångspunkten för detta projekt är att de flesta små öar – i Östersjön, i Europa och på jordklotet – typiskt har en besvärlig vatten- och avloppssituation. Det finns fyra orsaker till detta:

  1. Små öar har vanligen brist på naturliga sötvattenresurser.
  2. Små öars befolkning mångdubblas av säsongsboende och sommarturister vilket medför stor och ojämn efterfrågan på VA-tjänsterna.
  3. Små öar är ofta unika eko- och kulturmiljöer där varje åtgärd kräver varsamhet.
  4. Små öar är sällan anslutna till fastlandets VA-system.

Detta gör det besvärligt för den kommun som ansvarar för vatten och avlopp på ön. Det är inte enkelt att finna en bra balans mellan skilda intressen och perspektiv så som natur och miljö, de boende, besökare och besöksnäringen, kostnader för privata, för företagare och för kommunen, lagrum, lokala ö-utvecklingsplaner (t ex ”Ö för ö”) och regionala utvecklingsprogram (t ex RUFS).

Kortfakta om Circular Water Challenge

  • Startade november 2018.
  • Ska Beskriva vattenresurser på öar och hur vatten kan sparas.
  • Omfattar öarna: Oaxen, Sandhamn, Möja, Brändö, Kökar och Örö.
  • Kontakt: info@skargardssamarbetet.org
De sex öar som ingår i Circular Water Challenge
Video från seminarium 2 okt 2019