Smart skärgårdstrafik

The project started Projektstart Project status: Pågående

NSS ska i samarbete med VTT (Statens forskningsinstitut) mappa upp nuvarande skärgårdstrafik i Egentliga Finland, Stockholms skärgård samt Åland avseende rutter, tonnage och volym.

Utvecklingsförslag

 • Hur ser framtidens trafikbehov ut?
 • Vilka energilösningar? Helheten.
 • Nya hamnar
 • Kompletterande rutter?

Statistik från Egentliga Finland 2022

 • 19 landsvägsfärje-anslutningar där 13 färjor och 8 vajerfärjor trafikerar.
 • Färjors medelålder är 39 år, övrig tonnage 18 år.
 • Lätt brännolja det mest vanliga bränslet.
 • 3 st hybridfärjor. Dessa trafikerar med över 90% grön el.
  Vilket besparar cirka 1,2 miljoner liter bränsle.
 • År 2022 passerade 1 736 100 fordon landsvägsfärjorna i Egentliga Finland.

Några fakta om projektet

 • Horizon-finansiering
 • Pågår 2023-2027
 • 12 länder
 • 44 projektpartners
 • 24,5 miljoner Euro