Artikel om Åländska öar i projekt som ska spara vatten

/ Nyhetskategori: Allmänt
Karta över 7 Östersjööar i vattenprojekt

Artikel publicerad den 3 aug i tidningen Åland. Projektet ”Circular water challenge” analyserar 7 öar i våra skärgårdar. Avsikten är att ta fram förslag hur vi kan minska användningen av grundvatten, ersättande lösningar, återanvändning m.m. Slutseminariet är den 1.10 i Värmdö kommun.

Projektet Circular water challenge, genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan och finansieras av Region Stockholm, de svenska kommunerna Södertälje och Värmdö, Ålands landskapsregering via PAF-medel och Företagsam skärgård, de åländska kommunerna Kökar och Brändö, Forststyrelsen i Finland, Pargas stad samt Nordiska Skärgårdssamarbetet.

Läs hela artikeln här i Ålandstidningen

Läs mer om projektet Circular water challenge