Arkiv för aktiviteter och nyheter

Återhämtning efter covid-19 på Åland: Kapital och Kompetensförsörjning

Den 9 september bjöd Ålands landskapsregering in till lärandeseminarium som anordnas i samband med utvärderingarna av Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) och Strukturfondsprogrammet. Seminariet med namnet ”Återhämtning efter Covid-19 på Åland: Kapital och kompetensförsörjning” behandlade de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Covid-19, hur Åland ska återhämta sig med tanke på kapital och kompetensförsörjning samt vad LBU-programmet o

Läs mer