Återhämtning efter covid-19 på Åland: Kapital och Kompetensförsörjning

/ Nyhetskategori: Allmänt

Den 9 september bjöd Ålands landskapsregering in till lärandeseminarium som anordnas i samband med utvärderingarna av Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) och Strukturfondsprogrammet. Seminariet med namnet ”Återhämtning efter Covid-19 på Åland: Kapital och kompetensförsörjning” behandlade de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Covid-19, hur Åland ska återhämta sig med tanke på kapital och kompetensförsörjning samt vad LBU-programmet och strukturfondsprogrammet 2014-2020 och kommande EU program 2021-2027 kan tillföra? Seminariet hade 65 deltagare och modererades av Elin Slätmo och Jukka Teräs, seniora forskare på Nordregio, och författare av utvärderingarna tillsammans med ÅSUB.

Läs mer på Nordregios hemsida:https://nordregio.org/webbseminarium-aterhamtning-efter-covid-19-pa-aland-kapital-och-kompetensforsorjning/