Arkiv för aktiviteter och nyheter

Fiskekvoter för år 2021

Internationella havsforskningsrådets rekommendationer angående strömmingsfisket i Östersjön, publicerat den 29.5. Det har framkommit felrapportering av strömmingsfångster, då istället vassbuk (skarpsill i Sverige) fångster har systematiskt rapporterats som strömming. Danska myndigheter utförde 19 kontroller av fartyg år 2019. Dessa fartyg hade rapporterat att 56% av fångsten bestod av strömming. Och i verkligheten var fångsten enbart 27%. P.g.a

Läs mer