Skyddsfonden för Skärgårdshavet-åtgärdsprogram

/ Nyhetskategori: Allmänt

Skyddsfonden för Skärgårdshavet  www.ainutlaatuinensaaristomeri.fi arbetar för att befrämja insatser för att förbättra vattenkvaliteten. En trestegs handlingsplan med nya lösningar inom cirkulär ekonomi har utarbetats i samråd med 100 experter. Det  centrala är fokus på cirkulär ekonomi att ta till vara näringsämnen, på ett eller annat sätt-

Nedan en kort film om Skärgårdshavet och professor emeritus Kalervo Väänänens förslag på åtgärder (på finska).

Sammanfattat är det 3 olika delområden (NSS översättning av Väänänens uttalande)

1.Stärka redan nu existerande åtgärder:

  • Optimera gödslingen
  • Sträva till minskad erosion och markers porositet
  • Optimering av skyddszoner

2.Avlägsna näringsämnen från havet, ta till vara biomassa (vass, gödsel mm)

  • Återanvända näring
  • Producera biogas
  • Biokol

Anläggningarna bör ha tillräckligt stor volym för att kunna utveckla konkurrenskraftiga produkter.

3. Yrkesfisket- Är det mest effektiva metoden att avlägsna fosfor

  • Gynnar folkhälsan
  • Nationalekonomi
  • Miljön

”Det vore klokt med en nationell strategi för ett utökat yrkesfiske. Strategin bör fokusera på produktutveckling och marknadsföring nationellt och internationellt”.

Skärgårdshavet och prf-emeritus Väänänen

Isokari, Nystad. H.Arponen.Forststyrelsen. 2016.

Artikel Hufvudstadsbladet 05.06.2020