Arkiv för aktiviteter och nyheter

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet.

Finland tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2021 och sköter uppdraget till årets slut. Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Minister f

Läs mer