Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet.

/ Nyhetskategori: Allmänt

Finland tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2021 och sköter uppdraget till årets slut. Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Minister för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist.

Mer info utrikesministeriet:https://valtioneuvosto.fi/sv/-/finland-ar-ordforande-i-nordiska-ministerradet

Nordiska ministerrådets Regionalpolitiska programmet 2021-2024