Arkiv för aktiviteter och nyheter

Skärgårdsprogrammet 2020-2023

Skärgårdsdelegationen i Finland har tillsammans med olika aktörer och skärgårdsbor utarbetat det kommande skärgårdsprogrammet (2020-23). Det som uppmärksammas speciellt i programmet är följande: 1. Förbindelser och transporter: Tillgänglighet skapar förutsättningar för livskraft och ett bra liv i de olika skärgårdsområdena. 2. Boende, med barn och unga som specialtema: Skärgården ska utvecklas till en attraktiv livsmilj

Läs mer

Mittnordenkommitténs webbseminarium: Från skräp till resurs (ingen kostnad)

Välkommen till ett mycket intressant seminarium med föreläsare som Maria Wetterstrand, Joakim Odelberg, Patrik Lundström (Renewcell), mfl. I Mittnordens regioner pågår just nu många satsningar på cirkulär ekonomi och hållbarhet, men vilka konkreta möjligheter till nordiskt samarbete finns det för att ställa om till en hållbar och cirkulär ekonomi? Webbseminariet lyfter cirkulär ekonomi och hållbarhet från både ett nordiskt och i

Läs mer