Mittnordenkommitténs webbseminarium: Från skräp till resurs (ingen kostnad)

/ Nyhetskategori: Allmänt

Välkommen till ett mycket intressant seminarium med föreläsare som Maria Wetterstrand, Joakim Odelberg, Patrik Lundström (Renewcell), mfl.

I Mittnordens regioner pågår just nu många satsningar på cirkulär ekonomi och hållbarhet, men vilka konkreta möjligheter till nordiskt samarbete finns det för att ställa om till en hållbar och cirkulär ekonomi?

Webbseminariet lyfter cirkulär ekonomi och hållbarhet från både ett nordiskt och internationellt perspektiv. Under seminariet diskuteras pågående trender inom området, hav och miljösamarbete, gröna innovationer, förnybar energi, samt grön omställning som nyckel till att återstarta den nordiska ekonomin efter pandemin. Under seminariet presenteras även konkreta exempel och projekt på hur regionerna i Mittnorden jobbar med cirkulär ekonomi.

Mycket intressant öppet seminarium ”FRÅN SKRÄP TILL RESURS” under förmiddagen 09.00-11.00 4 november 2020

  • Vi inleder höstmötet med ett öppet seminarium om cirkulär ekonomi kl. 9-11.00 (svensk tid).
  • Webbseminarium om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Ett nordiskt och internationellt perspektiv.
  • Vi har några av de bästa och intressanta namnen i branchen som föreläsare under detta seminarium
    • Bland annat Maria Wetterstrand , Joakim Odelberg, Patrik Lundström, Tobias Jansson, m.fl.

Anmälan och mer information
Mer information och anmälan er gärna på:
https://mittnorden.org/fran-skrap-till-resurs-4-november-2020/

Program:Program-webbinarium-Hallbarhet-Cirkular ekonomi-4-nov-2020

Inbjudan:Inbjudan-webbinarium-Hallbarhet-Cirkular ekonomi-4-nov-2020-final2