Arkiv för aktiviteter och nyheter

Vinterträff 2022 - Talvitapaaminen 2022 Hållbart boende i skärgården Kestävää asumista saaristossa

Vad gör skärgården bobar? Mikä tekee saaristosta asuttavan? Tidpunkt - Ajankohta: 4.3.2021, kl. 9-15 Plats - Paikka: zoom - https://us02web.zoom.us/j/87025608841 Vad kan vi göra för att stärka bobarheten, och främja inflyttning till skärgården? Vad fungerar fint idag, var har vi för utmaningar och vad kan vi lära oss av andra. Vilka är de exempel som vi vill lyfta fram då vi beskriver skärgården som at

Läs mer

Kökar på Åland beviljas 1,2 miljoner € för hållbara energilösningar.

På Kökar har man målinriktat och strategiskt analyserat  sin hemkommun. Grunden till arbetsmetoden är "bobarhet" d.v.s habitability. Genom detta analyserar man sin omgivning och samhället genom 7 olika sektorer och 40 indikatorer. Kökars egen bobarhetsmodell. Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi har i vår startat första distanskursen om bobarhet och ett intresse finns från Europas alla hörn, olika ö-samhällen som har ett intresse och behov av

Läs mer

Junior Analyst PBI Team- är du intresserad av ett uppdrag angående skärgårdsutveckling?

Stiftelsen för projektforskning är en forskningsstiftelse grundad 2001 och baserad i Åbo. Stiftelsen för projektforskning är också majoritetsägare till PBI Research Institute. Stiftelsens syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning inom företagsledning och organisation med speciell fokusering på internationell projektverksamhet. Stiftelsen bedriver aktivt forskning inom nya sätt att finansiera och leverera samhälls

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds nyhetsbrev 14 april

I förra veckan arrangerade vi ett strandskyddswebbinarium. Den 18 april fortsätter vi med en workshop på samma tema. I detta nyhetsbrev hittar du inbjudan till workshopen den 18 april samt länk till material och inspelning från mötet 8 april 2021. Läs hela nyhetsbrevet här:

Läs mer