Åbolands skärgård och närliggande åländska kommuner besöktes av 3,9 miljoner besökare år 2020

/ Nyhetskategori: Allmänt

Nordiska skärgårdssamarbetet har med hjälp av  TeliaSoneras mobildata karterat antalet besöksmängder under åren 2019 och 2020. Det är fråga om ett pilotprojekt och detta är framöver ett användbart grundmaterial för motsvarande undersökningar

WSP har analyserat och sammanställt data. Läs mer om NSS projekt:Besöksnäringens potential