Arkiv för aktiviteter och nyheter

Rådsmötet 14 maj

Nordiska skärgårdssamarbetet höll sitt årliga rådsmöte 14 maj, på distans förstås i dessa Corona-tider. 15 rådsmedlemmar deltog - landshövdingar, regiondirektörer med flera under minister Fredrik Karlströms skickliga ordförandeskap, samt 7 styrelseledamöter. En ny styrelse valdes för två år, som på rådets uppdrag främst kommer att arbeta med: besöksnäringens ekonomiska betydelse för skärgården, villkor för det småskaliga kustnär

Läs mer