Östersjöforskare från Åbo Akademi i Finlands naturpanel – ska öka dialogen mellan vetenskap och politik

/ Nyhetskategori: Allmänt

Miljöministeriet har utsett en ny naturpanel vars uppgift är att arbeta för biologisk mångfald och främja dialogen mellan forskare och politiker.

 

Östersjön och Skärgårdshavet är väldigt värdefulla områden, och där har miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi en stark och bred kompetens, säger Christoffer Boström.

Läs hela artikeln här:https://www.abo.fi/nyheter/ostersjoforskare-fran-abo-akademi-i-finlands-naturpanel-ska-oka-dialogen-mellan-vetenskap-och-politik/