Arkiv för aktiviteter och nyheter

Projektet 3 skärgårdar slutkonferens

Projekt Tre Skärgårdar höll sin slutkonferens 10-11.9. I programmet var  bl.a. Generaldirektör Jakob Granits medverkan, intressant presentation av hela projektet genom Anthesis, reflektioner och kommentarer kring detta från bl.a Havsmiljöinstitutet, IOC/Unesco samt Nordiska skärgårdssamarbetet. Vidare diskuterades  digitaliseringens möjligheter mm. I paneldiskussionen deltog  riksdagsledamot Sandra Bergqvist(ordf. Finlands skärgårdsdelegati

Läs mer

Kökars hållbarhetsplan

Kökar kommun har sedan två år arbetat fram en hållbarhetsplan. Halva öns befolkning har på olika sätt aktivt deltagit, och halvvägs kom man fram till att det är bobar en ö måste vara, om den ska vara hållbar. Om de som är födda och uppvuxna på ön vill bo kvar eller flytta tillbaka, om nya familjer flyttar in, om det finns barn i skolan, om det finns arbete, bostäder, förbindelser, service och try

Läs mer