Kökars hållbarhetsplan

/ Nyhetskategori: Allmänt

Kökar kommun har sedan två år arbetat fram en hållbarhetsplan. Halva öns befolkning har på olika sätt aktivt deltagit, och halvvägs kom man fram till att det är bobar en ö måste vara, om den ska vara hållbar.

Om de som är födda och uppvuxna på ön vill bo kvar eller flytta tillbaka, om nya familjer flyttar in, om det finns barn i skolan, om det finns arbete, bostäder, förbindelser, service och trygghet – då är ön bobar. Då är den ett levande, hållbart samhälle.
En del av arbetet har utförts inom projektet Circular Water Challenge, som Nordiska skärgårdssamarbetet har varit med och finansierat. Huvuddelen av medlen kom från EU:s Central Baltic-program och Ålands landskapsregering som en del av projektet Coast4us.http://coast4us.com/
Inför slutkonferensen i Valdemarsvik 8-9 september ombads Christian Pleijel att intervjua sig själv, på engelska, om bobarhetsplanen. Det blev en 3,5 minuter lång film:https://www.youtube.com/watch?v=CZ54T60o_8o&feature=youtu.be
Planen antas formellt av Kökar kommunfullmäktige den 22 september.
Diagrammodell: