Arkiv för aktiviteter och nyheter

Mikroplaster i vattendrag

Finlands Miljöcentral har under ett 4-årigt projekt samlat in prover och analyserat förekomsten av mikroplaster ( Kallavesi och kustområden) . Prover har samlats in från  hela vattenpelaren, sediment och organismer. Blåmusslor har den högsta koncentrationen av plaster p.g.a filtrering av vatten. Samtliga prover från organismer innehöll mikroplast. Metodiken och analys, identifiering av plaster har utvecklats och med hjälp av FTIR -analys (Fourier

Läs mer