Projektet 3 skärgårdar slutkonferens

/ Nyhetskategori: Allmänt

Projekt Tre Skärgårdar höll sin slutkonferens 10-11.9.

I programmet var  bl.a. Generaldirektör Jakob Granits medverkan, intressant presentation av hela projektet genom Anthesis, reflektioner och kommentarer kring detta från bl.a Havsmiljöinstitutet, IOC/Unesco samt Nordiska skärgårdssamarbetet. Vidare diskuterades  digitaliseringens möjligheter mm.

I paneldiskussionen deltog  riksdagsledamot Sandra Bergqvist(ordf. Finlands skärgårdsdelegation), miljödirektör Göran Åström (Stockholms länsstyrelse), vattenbiolog Mikael Wennström (ÅLR).

Presentationer och projektresultat:https://treskargardar.com/2020/08/28/slutkonferens-september/