Rådsmötet 14 maj

/ Nyhetskategori: Allmänt

Nordiska skärgårdssamarbetet höll sitt årliga rådsmöte 14 maj, på distans förstås i dessa Corona-tider. 15 rådsmedlemmar deltog – landshövdingar, regiondirektörer med flera under minister Fredrik Karlströms skickliga ordförandeskap, samt 7 styrelseledamöter.

En ny styrelse valdes för två år, som på rådets uppdrag främst kommer att arbeta med: besöksnäringens ekonomiska betydelse för skärgården, villkor för det småskaliga kustnära yrkesfisket och lokalekonomiska analyser av skärgårdens samhällen.

 

Styrelsens arbetssätt är ofta och särskilt nu digitala arbetsformer, streamade seminarier och andra typer av möten som gör det möjligt för skärgårdens folk att ha dialoger och möten trots de stora avstånden i tid och rum. Styrelsen vill i högre grad samverka med organisationer så som Finlands öar FÖSS, skärgårdsdelegationen, Företagsam skärgård, Skärgårdarnas Riksförbund SRF, SIKO, skärgårdsråd, med flera.

 

Viktiga utgångspunkter är de stora skillnaderna i mänskligt tryck över året som skärgårdsöarna utsätts för, besöksnäringens avgörande ekonomiska betydelse och det generella behovet av interregionalt idéutbyte, samverkan och information mellan Östersjöns små, glest utspridda ö-samhällen.

 

Till ny styrelseledamot för Åland valdes Alexandra de Haas, Christian Pleijel från Kökar fick fortsatt förtroende som ordförande och Annastina Sarlin från Nagu kvarstår som samarbetets chef och dynamo.

Christian Pleijel Nordiska Skärgårdssamarbetet

Christian Pleijel, ordförande.

Annastina Sarlin

Annastina Sarlin, samarbetschef