Vinterträff 2022 – Talvitapaaminen 2022 Hållbart boende i skärgården Kestävää asumista saaristossa

/ Nyhetskategori: Allmänt

Vad gör skärgården bobar? Mikä tekee saaristosta asuttavan?

Tidpunkt – Ajankohta: 4.3.2021, kl. 9-15

Plats – Paikka: zoom – https://us02web.zoom.us/j/87025608841

Vad kan vi göra för att stärka bobarheten, och främja inflyttning till skärgården? Vad fungerar fint idag, var har vi för utmaningar och vad kan vi lära oss av andra. Vilka är de exempel som vi vill lyfta fram då vi beskriver skärgården som attraktiv boplats?

Dagens program sammanvävs av bobarhetskonceptet och olika indikatorer för att mäta bobarhet presenteras.

Alla talturer är på svenska. Inga förhandsanmälningar behövs.

Mitä voimme tehdä asuttavuuden vahvistamiseksi ja saaristoon suuntautuvan muuton edistämiseksi? Mitkä asiat toimivat tällä hetkellä hyvin, mitä haasteita meillä on ja mitä voimme oppia toisilta? Mitä esimerkkejä haluamme tuoda esiin, kun kuvailemme saaristoa houkuttelevana asuinpaikkana?

Ohjelmassa käsitellään asuttavuuden konseptin keskeisiä teemoja ja esitellään erilaisia indikaattoreita asuttavuuden mittaamiseksi.

Kaikki puheenvuorot ovat ruotsiksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.  Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Hälsar,
Anna Franzén, Pia Prost och Katja Bonnevier
som representerar arrangörerna Åbolands Skärgårdsstiftelse, Åbo Akademi och Skärgårdshavets Unesco biosfärområde
Ladda ner programmet här: