Skärgårdsprogrammet 2020-2023

/ Nyhetskategori: Allmänt

Skärgårdsdelegationen i Finland har tillsammans med olika aktörer och skärgårdsbor utarbetat det kommande skärgårdsprogrammet (2020-23). Det som uppmärksammas speciellt i programmet är följande:
1. Förbindelser och transporter: Tillgänglighet skapar förutsättningar för livskraft
och ett bra liv i de olika skärgårdsområdena.
2. Boende, med barn och unga som specialtema: Skärgården ska utvecklas till en attraktiv livsmiljö och omgivning för människor i alla åldrar.
3. Näringar och tjänster: En mångsidig näringsstruktur möjliggör utkomst i
skärgården. Digitaliseringen utvidgar serviceutbudet i skärgården.
4. Skärgårdskultur: Skärgården producerar välfärd för hela samhället.
5. Natur och miljö: Värdet av skärgårdens natur och miljö identifieras. Välmående
natur och vattendrag är en förutsättning för en livskraftig skärgård.

Ladda ner programmet här:Skärgårdsprogrammet 2020-2023