Fiskekvoter för år 2021

/ Nyhetskategori: Allmänt

Internationella havsforskningsrådets rekommendationer angående strömmingsfisket i Östersjön, publicerat den 29.5. Det har framkommit felrapportering av strömmingsfångster, då istället vassbuk (skarpsill i Sverige) fångster har systematiskt rapporterats som strömming. Danska myndigheter utförde 19 kontroller av fartyg år 2019. Dessa fartyg hade rapporterat att 56% av fångsten bestod av strömming. Och i verkligheten var fångsten enbart 27%. P.g.a felrapportering har detta manipulerat helhetsbilden då forskare sammanställt data som underlag för fiskekvoter. Enligt artikel nedan är strömmingsbeståndet god vid Riga bukten. Medan situationen är sämre i egentliga Östesjön.

Felrapportering av fångster

Fiskekvoter 2021