Studiebesöket om LEAN hos Norrtälje kommun

/ Nyhetskategori: Allmänt
Norrtälje kommun Ulla-Marie Helleberg

Studiebesök till Norrtälje kommun idag. Så gott som hela ledningsgruppen och en politiker från Pargas stad tog del av det matnyttiga programmet. Norrtälje har utvecklat sin kommun effektivt genom LEAN- modellen. Genom att motivera och utveckla sin personal, ändra förvaltningsmodeller.,digitaliserat ansökningsförfarandet m.m. T.ex handläggs 2300 bygglovsansökaningar per år och ansökan kan utges på en vecka(om inga besvär eller motsvarande). Dagens Nyheter flagga för Norrtälje på framsidan, angående hur socialtjänsten har infört kortare arbetstid och befrämjat personalens välmående och höjt arbetsklimatet. Tack Norrtälje för en mycket givande dag!