Nytt från projektet Circular Water Challenge

/ Nyhetskategori: Allmänt

Kan vi använda färskvatten två gånger? En knepig fråga som under år 2019 har studerats av en grupp forskare, studenter, tjänstemän, affärsmän och politiker. Studieobjekten var sju öar i Östersjön och deras aktuella VA-situation: Oaxen, Möja, Sandhamn, Kökar, Torsholma, Korpo och Örö. Ett gränsöverskridande projekt också vad gäller finansieringen från Region Stockholm, Forststyrelsen, kommuner och Nordiska skärgårdssamarbetet.

Att återanvända vatten är en knepig fråga – ett ”wicked problem”, eftersom öarna har ett extremt ojämnt, säsongsbundet tryck på sina system, och eftersom vatten och avlopp inte är en enbart teknisk fråga. Speciellt när man talar om recirkulation kommer det att handla om psykologi, kemi, ekonomi, politik och vanliga gamla mänskliga fördomar.

Läs vad vi upptäckte i bifogade rapport.Vattenbok_175x120_k6_highVatten kan återanvändas. Idéer också.